Walka z uzależnieniem od alkoholu w gabinecie Tratwa w Łodzi – nałóg można pokonać

wpis w: Uncategorized | 0

Alkoholizm to jeden z poważniejszych problemów w naszym społeczeństwie, pojawiający się w każdym środowisku – bez względu na status materialny, stopień wykształcenia, lokalizację, a nawet wiek osoby uzależnionej. Najczęściej nałóg ten wiąże się z potępieniem społecznym i traktowany jest jako wolny wybór chorego, co prowadzi do kompletnego odrzucenia, a w konsekwencji dalszej degradacji. Walka z tym uzależnieniem jest niełatwa, jednakże odpowiednio poprowadzone leczenie daje szansę na wyjście
z choroby.

Chorobliwy nałóg

Uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa lub alkoholizm to tylko niektóre określenia dla tego nałogu, który sam w sobie nieleczony może być chorobą śmiertelną. Na rozwój uzależnienia mogą wpływać czynniki biologiczne (w tym uwarunkowanie genetyczne), predyspozycje psychiczne lub czynniki społeczne. Zgodnie z definicją, jest to okresowe, regularne i zazwyczaj długotrwałe spożywanie alkoholu wynikające z chęci doznania jego działania psychicznego i fizycznego. Psychiczne objawy uzależnienia objawiają się przede wszystkim odczuwaniem przymusu spożywania alkoholu w celu uzyskania tzw. gratyfikacji emocjonalnej, czyli poprawy nastroju i osiągnięciu ogólnego odprężenia. Choroba alkoholowa to jednak nie tylko psychiczne, ale także fizyczne uzależnienie od tzw. „procentów”, jako substancji psychoaktywnej, które przyjmują między innymi postać dwóch podstawowych zjawisk. Jednym z nich jest zwiększona tolerancja na alkohol, a co za tym idzie osoba borykająca się z uzależnieniem musi spożywać coraz większe dawki, aby wywołać ten sam efekt co wcześniej. Drugim zjawiskiem jest wystąpienie objawów abstynencyjnych po zaprzestaniu picia (skoki ciśnienia, drżenie kończyn, nudności, poty, nerwowość itp.), które określa się jako zespół abstynencyjny.

Walka z uzależnieniem

Zdiagnozowanie i leczenie alkoholizmu jest bardzo trudne¸ gdyż niezwykle ciężko jest określić cienką granicę oddzielającą niewinny nawyk, od choroby. Dlatego też gdy pojawia się zależność psychiczna i fizyczna, które uniemożliwiają samodzielne odstawienie substancji, niezbędne jest rozpoczęcie walki z tą chorobą i udanie się po pomoc do specjalistów, na przykład do prywatnego gabinetu psychoterapeutycznego tratwa w Łodzi. Sama walka z uzależnieniem to proces obejmujący wiele elementów, mających na celu osiągnięcie konkretnego efektu, jakim jest wyjście z nałogu, a składają się na niego:

  • diagnoza i samouświadomienie problemu – w przypadku których pierwszym krokiem powinno być samodzielne i wewnętrzne przekonanie chorego oraz chęci podjęcia leczenia, a co za tym idzie aby uzależniony mógł odzyskać kontrolę nad swoim życiem, podstawowym krokiem do tego jest uzyskanie przez niego świadomości problemu,
  • odcięcie od źródeł alkoholu i detoks – odtrucie alkoholowe (detoks) ma za zadanie ustabilizowanie biochemicznych funkcji organizmu, a także zniwelowanie negatywnych skutków odstawienia alkoholu,
  • terapia i wsparcie specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, terapii uzależnień,
    a także psychoterapii. Działania te niekiedy obejmują także pracę z rodziną
    i najbliższym środowiskiem,
  • ułożenie programu postępowaniu po wyjściu z placówki oraz określenie źródeł motywacji do utrzymania abstynencji i dalszego życia w trzeźwości. Zazwyczaj niezbędna jest wtedy także terapia podtrzymująca, na którą składają się np. spotkania na grupach wsparcia lub uczestnictwo w mityngach wspólnoty samopomocowej.

Skuteczna terapia dla alkoholików jest procederem trwającym bardzo długo, niekiedy nawet całe życie. Niemniej jednak wyrwanie się z sideł nałogu, sterującego bardzo często całym życiem, pozwala nad odzyskanie kontroli nad własnymi zachowaniami i decyzjami, co diametralnie zmienia oraz poprawia życia zarówno samego pacjenta, jak również całego jego otoczenia.

Zostaw Komentarz

17 − cztery =