To forma terapii, która w leczeniu ogrywa szczególną rolę. Zalecana w leczeniu uzależnienia od alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych. Podczas choroby zaniedbuje się wiele obszarów swojego funkcjonowania m.in. aspekt społeczny. Grupa terapeutyczna jest idealnym miejscem aby wśród innych ludzi przepracować swoje problemy w relacji z drugim człowiekiem. Pomaga trenować komunikację oraz pracę zespołową, które niezbędne są do tego, aby dobrze funkcjonować w rodzinie, pracy i społeczności. Uczestniczenie w grupie terapeutycznej wpływa bardzo korzystnie na akceptację siebie, poczucie własnej wartości oraz samoocenę.

Zapraszam do udziału w :

  • Grupie Wstępnej i Pogłębionej Dla osób Uzależnionych od Alkoholu, narkotyków, leków, nikotyny i.in
  • Grupie Edukacyjnej dla Bliskich Osób Uzależnionych
  • Grupie Wstępnej i Pogłębionej Dla osób Uzależnionych Behawioralnie( hazard,  zakupoholizm, internet,i.in)
  • Treningach Zachowań Konstruktywnych i Radzenia sobie z Nawrotami Choroby( dla osób po terapii)
  • Grupie Wsparcia dla DDA/DDD
  • Grupie Wsparcia Emocjonalnego.