Zbiór cech wypracowanych w związku z doświadczaniem trudności życia z osobą uzależnioną:

Choroba jaką jest Uzależnienie- dotyka zawsze całą rodzinę. Współuzależnienie to nie choroba, a jedynie toksyczne przystosowanie się do życia z uzależnionym partnerem/partnerką i przejawianie w jakimś zakresie nadkontroli , nadodpowiedzialności i nadopiekuńczości za osobę uzależnioną. Pamiętaj ! czasem warto poprosić specjalistę o informacje jak postępować z osobą uzależnioną, jak motywować do podjęcia leczenia i jak pomóc sobie samemu/samej w tej sytuacji.

Oferta terapeutyczna dla członków rodzin obciążonych nadużywaniem alkoholu bądź innymi uzależnieniami ze strony bliskiej osoby obejmuje:

– Psychoterapię indywidualną
– Diagnozę
– Udzielenie wsparcia dla osób doznających przemocy( dodatkowo informacji o możliwościach dalszej pomocy prawnej i lekarskiej).
– Psychoterapię grupową

Poprzez terapię pomogę Ci zrozumieć na nowo sytuację w której się znajdujesz, dostarczę wiedzy i nauczę jak radzić sobie w codziennym życiu według nowych reguł,

Wykaz grup Al-Anon woj.Łódzkie

Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych( DDA, DDD)

Oferta terapeutyczna:

W Gabinecie uzyskają także pomoc osoby, które doświadczyły traum w okresie dzieciństwa wynikających z nadużywania alkoholu przez rodzica, przemocy, lub złego funkcjonowania w tym nieprawidłowych relacji w okresie dzieciństwa i odczuwające z tego powodu dyskomfort w obecnym życiu. Także uzależnione i współuzależnione DDA i DDD.

Dla Was prowadzę:

-Terapię indywidualną
-Warsztaty umiejętności społecznych( asertywności, radzenie sobie z emocjami, świadomości związku i.in) (bierzący nabór na warsztaty w aktualnościach)
– Terapię Grupową- Grupę,, Wsparcia” dla DDA/DDD.